Ми смо…

Акциони покрет (скраћени назив АП) је политички покрет основан 21. априла 2017. године у Србији, на Оснивачкој Скупштини као удружење грађана. У регистар удружења уписан је 26. априла 2017. године.

На Оснивачкој Скупштини Акционог покрета утврђен је Програм деловања Акционог покрета, којим је дефинисана идеологија Акционог покрета и то као: демократски социјализам, социјализам, национални конзерватизам и европеизам.

Врховни орган Акционог покрета је Скупштина, која се као радна одржава сваке године, а као изборна сваке четврте (односно шесте) године. Делегати Скупштине бирају Председника Акционог покрета, Главни одбор, Статутарну комисију и Надзорни одбор Акционог покрета. Скупштина одлучује и доноси Програм и Статут Акционог покрета и дефинише смернице политичког деловања у наредном периоду.

Главни одбор Акционог покрета, представља највиши орган Акционог покрета између две Скупштине, доноси најважније одлуке у области организације и функционисања АП-а. Седницама Главног одбора председава и њима руководи Председник Акционог покрета.

Председништво АП-а је оперативно-политички орган Акционог покрета, који редовно заседа, анализира политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Акционог покрета.

Извршни одбор Главног одбора Акционог покрета је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва Акционог покрета. Извршним одбором Гланвог одбора руководи и њиме председава Председник Извршног одбора Главног одбора.

Знак Акционог покрета представља два полукруга, један већи црвене боје, а у њему мањи плаве боје. Са десне стране где завршава полукруг, налазе се три стилизоване фигуре у форми човека. Од три фируге у средини се налази човек црвене боје који је цео приказан, са његове леве стране се налази фигура плаве боје и приказан је њен десни део, а са његове десне стране се налази фигура плаве боје и приказан је њен леви део.

Дан Акционог покрета је 21. април, а крсна слава Акционог покрета је православни празник Ђурђевдан, која се слави 6. маја.

У програмским документима Акционог покрета, као приоритети АП-а наводе се:

 1. Заштита интереса грађана Републике Србије, Републике Србије и националних мањина српског народа;
 2. Поштовање достојанства човека, људских права и слобода без обзира на његову верску, расну и националну припадност, пол, политичко уверење и социјално порекло и имовно стање;
 3. Заштита права радника, сарадња са синдикатима, поштовање колективних уговора, заштите права и положаја запослених, а нарочито младих људи, пољопривредника, пензионера и свих других који живе од сопственог рада;
 4. Повећање броја запослених и подстицај приватног предузетништва;
 5. Заштита права националних мањина и других друштвено осетљивих и мањинских група;
 6. Заштита и унапређење положаја породице, деце и равноправног положаја мушкараца и жена у свим областима;
 7. Заштита права на бесплатну здравствену и социјалну заштиту, бесплатно образовање, право на рад и хумане услове рада, права на пензије, породична и својинска права;
 8. Остваривање и заштита демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права, социјалне правде, солидарности и социјалне сигурности, слободе и демократије;
 9. Убрзани и одржив економски и друштвени развој;
 10. Заштита животне средине и очување здравља људи; и
 11. Све друге вредности и циљеви који проистичу из Програма и политике АП.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *