Тежња Акционог покрета: Увек желимо бити са људима и радити заједно

Пре свега морамо подржати народ, уско се ослањати на народ, континуирано користити народ, чврсто укоренити власт народа и примењивати вољу народа у свим одлукама, разматрањима и практичном раду. Потребно је … Read More